förse med

förse med
• skaffa, förse med, furnera
• utrusta, beväpna, armera, förse med

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • förse — • förse, utrusta med, rusta …   Svensk synonymlexikon

  • förse — v (försåg äv. försedde, försett, försedd, pres. förser) förse sig med ngt tillgodose, utrusta …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • tillgodose med — • förse, utrusta med, rusta …   Svensk synonymlexikon

  • utrusta med — • förse, utrusta med, rusta …   Svensk synonymlexikon

  • skaffa — • förse med något • leverera, skaffa, tillhandahålla, distribuera, expediera • skaffa, förse med, furnera …   Svensk synonymlexikon

  • utrusta — • inreda, inrätta, utrusta, möblera • förse, utrusta med, rusta • utrusta, beväpna, armera, förse med • klä, ekipera, skruda, kläda på …   Svensk synonymlexikon

  • dubba — I v ( de, t) byta språk för talet i en film II v ( de, t) förse med dubbar III v ( de, t) med riddarslag ge ngn ställning av riddare …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • sponta — v ( de, t) (el. spånta) hopfoga med spont, förse med spont, spontade bräder …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • spånta — v ( de, t) (el. sponta) hopfoga med spånt, förse med spånt, spåntade bräder …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • anskaffa — • skaffa, förse med, furnera …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”